© Powered by SiteSpirit

 

Nieuws 18 juli 2017

Blog Mindy Mosk: 'Sharenting: ouderschap anno 2017?'


blog Mindy.jpg

"Plasje op potje doen #zindelijkheidstraining #trots #plasje #potje #oefenen" en "Voor de foto wil mijn kleine meisje nog wel even lachen, maar voor de rest vindt ze er weinig aan #waterpokken #zieligmeisje". Dit zijn een tweetal onderschriften bij foto's op sociale media van ouders die een foto van hun kind delen. Het world wide web staat er vol mee. Mijns inziens een zorgwekkende ontwikkeling nu het gaat om het verspreiden van persoonlijke gegevens van het kind en het kind hiertoe geen toestemming heeft gegeven. Maar is het plaatsen van foto's van je eigen kind op internet in strijd met de rechten van het kind? Deze vraag zal ik beantwoorden aan de hand van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.


#Vindikleuk

Sharenting is een combinatie van de woorden share en parenting en betekent dat ouders foto's en berichten plaatsen van en over hun kind op sociale media. Er kan beargumenteerd worden dat dit geen opvallende ontwikkeling is in de opvoeding van kinderen anno 2017, aangezien (veel) ouders zich continu in een online omgeving bevinden. Een foto maken van je kind met een smartphone en vervolgens op Instagram plaatsen is dan ook snel gedaan. Als familie of vrienden ver weg wonen, kan het delen van foto's op sociale media een ideale manier zijn om hen op de hoogte te houden omtrent het opgroeien van de kinderen. Daarnaast volgt er uit artikel 18 IVRK dat ouders de primaire verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding van het kind. Toch zie ik, ondanks deze argumenten, sharenting als een zorgwekkende ontwikkeling om de volgende drie redenen.


Gevaar sharenting

Ten eerste omdat de politie waarschuwt voor het misbruik van de foto's, nu 50% van alle nieuwe kinderpornografie onschuldige foto's van kinderen zijn, die onder andere door middel van sharenting gevonden worden. Op grond van artikel 19 IVRK zijn staten verplicht om kinderen te beschermen tegen alle vormen van misbruik. Uit onderzoek van Stacey Steinberg blijkt dat veel ouders geen juiste keuze kunnen maken als het gaat om sharenting, aangezien zij onvoldoende begeleiding krijgen in het afwegen van de gevaren tegen de positieve kanten. Ik acht het daarom van belang dat er meer inspanning wordt verricht door de overheid om ouders bewust te maken van de gevaren op het internet. De overheid heeft tenslotte een positieve verplichting om kinderen te beschermen tegen online misbruik.


Recht op privacy

Een andere reden is dat het kind recht heeft op privacy conform artikel 16 IVRK. Door sharenting kan er sprake zijn van een onrechtmatige aantasting van de eer en goede naam van het kind of kan het een onrechtmatige inmenging opleveren in zijn of haar privé- of gezinsleven. Sharenting veroorzaakt het risico dat ouders een bepaald beeld van het kind vormen op het internet tegen de wil van het kind in. Het kind heeft het recht om een eigen identiteit te ontwikkelen, zowel online als offline. Het is aan de ouders om het kind hierin te ondersteunen.


Stem van het kind

Tot slot heeft het kind op grond van artikel 12 IVRK het recht om zijn mening te vormen en te uiten, waar vervolgens een passend belang aan gehecht dient te worden. Ouders dienen hier rekening mee te houden en zouden daarom – mijns inziens – niet aan sharenting moeten doen totdat het kind gelet op zijn leeftijd en rijpheid in staat is om zijn mening hierover te vormen en te uiten.


Conclusie

Concluderend is het plaatsen van foto's van je eigen kind op internet niet per definitie in strijd met de rechten van het kind, maar kan dit zeker wel zijn. De grote uitdaging in een wereld waarin we altijd online zijn, is een juiste afweging in enerzijds de bescherming van de identiteit en de ontwikkeling van het kind en anderzijds de primaire verantwoordelijkheid van ouders om de opvoeding vorm te geven. Ouders dienen zich bewust te zijn van de gevaren van sharenting en de gevolgen die sharenting kan hebben voor de toekomst van het kind. Dit gebeurt in ieder geval niet door sharenting als ouderschap anno 2017 te zien. •
Mindy Q. M. Mosk, 2017


Nieuws 15 juli 2017

Terugblik ECPAT Inspirations: Seksueel Misbruik in de Sportwereld


Foto Corinne Dettmeijer.jpg

Dinsdag 4 juli was het weer tijd voor een Inspirations bijeenkomst! Dit keer was het onderwerp 'Seksueel Misbruik in de Sportwereld'. De spreker was niemand minder dan Corinne Dettmeijer, Nationaal Rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Wat mevrouw Dettmeijer vooral benadrukte, is dat seksueel misbruik overal voorkomt in het dagelijks leven en niet alleen in de sportwereld. Het is een samenspel van de dader, de slachtoffer en de situatie.


4 juli.jpg

Dettmeijer: "Het is enorm moeilijk om seksueel misbruik te voorkomen, maar er zijn altijd maatregelen die genomen kunnen worden. Als het gaat om de aanpak seksueel misbruik in de sportwereld zou het een goed begin zijn om voor elke sportclub een vertrouwenspersoon beschikbaar te stellen. Een van de grootste problemen blijft namelijk dat de drempel enorm groot blijft voor slachtoffers om een melding te maken van seksueel misbruik."


4 juli - 4.jpg

Ook is het volgens Dettmeijer belangrijk dat sportverenigingen meer gaan werken met VOG's als er nieuw personeel wordt aangenomen en dat ook de referenties van voorgaande werkgevers goed worden gecheckt. Daarnaast moeten mensen alerter worden als het gaat om seksueel misbruik. Vaak worden er door slachtoffers van seksueel misbruik meerdere signalen afgegeven. Hierbij kan gedacht worden aan gekke uitspraken, blauwe plekken etc. Het is belangrijk dat omstanders hier op gaan letten en op dit soort signalen ingaan.


4 juli - 3.jpg

Deze editie van Inspirations was erg inspirerend, de volgende bijeenkomst staat gepland op 4 oktober om 19:00 uur in het Kinderrechtenhuis in Leiden. Dit keer in de vorm van een Seminar over Sexting. Jullie zijn uiteraard van harte welkom! Houd voor informatie onze website en sociale media in de gaten.


4 juli - 5.jpg

Nieuws 21-3-2017

Symposium minderjarigen in het strafproces was een succes!

Foto symposium 4.jpg

Op vrijdag 17 maart vond het symposium 'Minderjarigen in het strafproces' plaats. In samenwerking met SOS Leiden en JSV Liberi heeft ECPAT Youth dit symposium georganiseerd. Zowel de minderjarige verdachte als het minderjarige slachtoffer stonden deze middag centraal. Alle deelnemers hebben voorafgaand het symposium een casus ontvangen. Naar aanleiding van deze casus hebben vijf deskundigen hun praktijkervaringen toegelicht.


De middag werd afgetrapt door officier van justitie mr. Judith van Schoonderwoerd den Bezemer-Wolters. Judith is coördinerend jeugdofficier, maar heeft niet alleen oog voor de verdachte. Zo voelt zij zich ook verantwoordelijk voor het slachtoffer en andere betrokkenen. Een interessante wending!


Foto Symposium 3.jpg

Hierna was het de beurt aan mr. Nienke Swart. Nienke is advocaat bij Pijnenburg Advocaten in Amsterdam. Zij heeft laten zien wat de rol van de advocaat is vanaf het moment dat zij een telefoontje krijgt dat iemand is aangehouden tot en met de zitting bij de rechter. Is het beter voor de verdachte om te verklaren of om te zwijgen? Aan de hand van praktijkvoorbeelden heeft Nienke geprobeerd duidelijk te maken welke omstandigheden hierbij een rol spelen.


Na de pauze heeft dr. Stephanie Rap verteld over de communicatie tussen de rechter en de minderjarige aan de hand van haar proefschrift: A comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Zij gaf antwoord op vragen als: wat maakt de Nederlandse procedure anders dan de Franse procedure? En vanaf welke leeftijd is een kind in staat om te begrijpen wat een rechter zegt?


Foto symposium 2.jpg

Het was vervolgens mr. Ytje Minke Hokwerda van Defence for Children-ECPAT die van alles vertelde over de positie van het minderjarige slachtoffer. Wat gaat er goed in Nederland? Waar kan er nog winst behaald worden? Wat maakt een slachtoffer van 10 jaar anders dan een slachtoffer van 15 jaar?


Foto Symposium 1.jpg

Ondanks dat het strafproces een juridische procedure is, mag het psychologische aspect zeker niet ontbreken. Waarom plegen kinderen strafbare feiten? En wat is de juiste sanctie? Heeft jeugddetentie nut of levert dit alleen maar schade op voor de ontwikkeling van de minderjarige? Prof. dr. Arne Popma weet als jeugdpsychiater hier alles van. Hij kon dan ook niet ontbreken deze middag.


De middag werd afgesloten met een discussie tussen de deskundigen en alle aanwezigen onder het toeziend oog van dagvoorzitter Celine Verheijen. Om 16:00 uur stond de borrel klaar waar iedereen kon terugkijken op een leerzame en interessante middag. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor hun komst! Onze speciale dank gaat uit naar de deskundigen en het Leids Universiteits Fonds voor het mede mogelijk maken van het symposium.


Foto symposium 5.jpg

Nieuws 26-02-2017


Symposium: Minderjarigen in het strafproces

Op vrijdag 17 maart 2017 organiseert ECPAT Youth in samenwerking met de Studiekring over Strafrecht (SOS) van de Universiteit Leiden en de studievereniging JSV Liberi een symposium over minderjarigen in het strafproces. Vijf professionals belichten de kant van het slachtoffer én van de dader.

Het symposium begint om 13:00 uur en is om 16:00 uur afgelopen. Om 16:00 uur is er gelegenheid om met elkaar te borrelen.

Meer informatie
Waar: Lorentzzaal, Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden
Wanneer: vrijdag 17 maart 2017
Inloop: vanaf 12:30 uur
Aanmelden kan hier!


Symposium flyer.jpg

Nieuws 16-11-2016

Better Care Workshop

Ben je onder de 22 en van plan om vrijwilligerswerk in het buitenland te gaan doen? En wil je bijvoorbeeld aan de slag als vrijwilliger in een weeshuis of kindertehuis? Geef je dan op voor de Better Care workshop.

De Better Care workshop is een interactief en praktisch programma. Je zult informatie krijgen over de do's en dont's van werken met kinderen die opgroeien in weeshuizen of kindertehuizen in het buitenland zonder adequate ouderlijke zorg.

De workshop wordt georganiseerd door Stichting Utopa-Weeshuis Kinderrechtenhuis en Better Care Network Netherlands.

De workshop is gratis en de pizza ook!

Aanmelden voor 1 december 2016.

Bekijk ook de Facebook pagina: http://bit.ly/2gi3q2A


WT_flyer BCN 2016.jpg

Nieuws 1-10-2016

Succesvolle INSPIRATIONS over kindersekstoerisme

Afgelopen woensdag 28 september vond de Inspirations over kindersekstoerisme plaats. Wat was het een interessante avond! Er waren verschillende sprekers van het Expertisebureau Online Kindermisbruik, de Koninklijke Marechaussee, Footprint Travel, Defence for Children International-ECPAT en Tourism Child-Protection Code of Conduct. De diverse sprekers hebben samen gezorgd voor een interessante Inspirations waarbij het onderwerp vanuit verschillende gebieden werd toegelicht. Daarnaast hebben de sprekers ook gezorgd voor de hoge opkomst die ECPAT Youth in het kinderrechtenhuis mocht verwelkomen. Hierdoor hebben wij genoten van de vele interessante vragen uit het publiek. Tevens was dit de eerste Inspirations welke live te volgen was via Facebook. De live stream via Facebook heeft ervoor gezorgd dat er 155 mensen thuis hebben meegekeken! Een mooie avond dus om op terug te kijken.

Meer weten over kindersekstoerisme, ECPAT Inspirations en ECPAT? Lees hier het interview met Celine Verheijen van ECPAT Nederland.

Op dit moment zijn we druk bezig met nieuwe activiteiten tegen seksuele kinderuitbuiting. We zullen iedereen zo snel mogelijk op de hoogte brengen van een volgende Inspirations! Heb jij een goed onderwerp voor een van onze inspiration avonden? Laat het ons weten!


ECPAT inspiration foto.png

ECPAT INSPIRATIONS op 28 september

Flyer Inspirations.jpg

Op 28 september vindt er een nieuwe ECPAT INSPIRATIONS plaats. Ditmaal staat het thema kindersekstoerisme centraal. Kindersekstoerisme komt overal ter wereld voor, ook in Nederland. Vaak reizen daders van een ontwikkeld land naar een land dat minder ontwikkeld is, maar ze kunnen ook binnen hun eigen land of regio reizen.

Tijdens de ECPAT Inspirations zullen er meerdere experts aanwezig zijn van verschillende organisaties. Deze experts zullen meer inzicht geven in hoe belangrijk het is dat er verschillende organisaties zijn, die zich weer op een andere manier inzetten tegen kindersekstoerisme.

De volgende experts zullen aanwezig zijn:
Sarah de Vos - Meldpunt Kinderporno
Seline Froling - Koninklijke Marechaussee
Paulien van der Geest - Footprint Travel
Celine Verheijen - Defence for Children International - Nederland en Tourism Child-Protection Code of Conduct

Vind ook jij kindersekstoerisme een belangrijk onderwerp? Ben jij geďnteresseerd in hoe de samenwerking loopt? Wat bijvoorbeeld reisorganisaties tegen kindersekstoerisme doen? En welke rol een reiziger heeft in de aanpak van kindersekstoerisme? De aanwezige experts zullen een antwoord geven op al deze vragen over kindersekstoerisme.

Mis de inspiration avond over kindersekstoerisme op 28 september niet!
Meld je aan via Facebook.com/EcpatYouth of stuur een email naar ecpatyouthnl@gmail.com

De toegang is GRATIS.


ECPAT INSPIRATIONS op 16 september 2015

Op 16 september vond de vijfde ECPAT INSPIRATIONS avond plaats. Ditmaal stond het onderwerp pedofilie en pedoseksualiteit centraal. Jules Mulder - de gastspreker van deze avond - sprak over de achtergrond en behandeling van (potentiële) plegers van seksueel misbruik en de terugkeer van veroordeelde pedoseksuelen in de maatschappij. Wij willen Jules Mulder hartelijk danken voor zijn aanwezigheid en inspirerende presentatie. Bezoek Stop it Now! voor meer informatie over pedofilie en pedoseksualiteit.


P1040616.jpg

ECPAT INSPIRATIONS op 10 juni 2015

5 april 2015


Op woensdagavond 10 juni 2015 vindt de vierde editie van ECPAT INSPIRATIONS plaats. Deze avond zal het thema sexting centraal staan en met name de relatie tot de strafbaarheid van de (meestal) jonge daders. Meld je gauw aan via Facebook.com/EcpatYouth of c.verheijen@ecpat.nl.

flyer ECPAT Inspirations 10 juni.png

Ook derde ECPAT INSPIRATIONS avond doet zijn naam eer aan

19 maart 2015


boek Roelof.jpg

Op 18 maart vond de derde ECPAT INSPIRATIONS avond plaats. Ditmaal stond het thema meisjeshandel centraal. Tweede Kamerlid Roelof van Laar kwam spreken over zijn boek "Een meisje als Roopa" en over zijn tijd als directeur van Stop Kindermisbruik / Free a girl. Hij liet de aanwezigen een (deel van een) indrukwekkende documentaire zien over meisjes in India die worden verhandeld en in de prostitutie belanden. De docu liet zien hoe de meisjes -met behulp van de lokale partners van Free a girl- uit deze benarde situatie gered worden en hoe zij vervolgens worden geholpen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Roelof is typisch een spreker die weet te boeien, zelfs met een krakende stem vanwege een longonsteking (en dan toch gewoon aanwezig zijn!). Na afloop deelde Roelof aan alle aanwezigen zijn boek uit. Wat een mooie afsluiter van een zeer inspirerende avond!


ECPAT INSPIRATIONS op 18 maart 2015 met PvdA Kamerlid Roelof van Laar

12 februari 2015


flyer ecpat inspirations 18 maart 2015.png

Op woensdagavond 18 maart 2015 vindt er een nieuwe ECPAT INSPIRATIONS plaats. Deze editie zal het onderwerp meisjeshandel centraal staan. Tweede Kamerlid Roelof van Laar komt over dit onderwerp spreken. Roelof heeft veel ervaring met het onderwerp, o.a. vanuit de tijd dat hij directeur was van Stop Kindermisbruik / Free a Girl. Roelof heeft in 2013 een boek uitgebracht over het onderwerp: "Een meisje als Roopa". In het boek beschrijft Roelof de verhalen van meisjes die hij op zijn vele reizen is tegengekomen.

Roelof is een inspirerende spreker en wij rekenen dan ook weer op een avond vol interessante verhalen en wellicht hier en daar wat kippenvel... Ben jij er ook bij? Meld je snel aan via Facebook.com/EcpatYouth of via r.warmerdam@ecpat.nl.


Vakantiebeurs 2015 wederom groot succes!

20 januari 2015


vakantiebeurs.jpg

Ook dit jaar stond ECPAT Youth weer vijf dagen lang te flyeren bij de ECPAT stand op de vakantiebeurs (14 t/m 18 januari). Vele bezoekers kregen informatie in handen over hoe zij in het buitenland vermoedens van kindersekstoerisme kunnen melden (via www.meldkindersekstoerime.nl). Veruit de meeste bezoekers reageerden positief op de stand en de flyers. Zij waardeerden de aandacht voor het onderwerp.

Wil je meer weten over de bijdrage van ECPAT Youth op de vakantiebeurs? Lees dan hieronder het artikel in de Right! Tijdschrift voor de rechten van het kind.


ECPAT INSPIRATIONS 9 december 2014

13 november 2014


Ecpat flyer voluntourism.png

Op 9 december a.s. is er een nieuwe ECPAT INSPIRATIONS. En jij kunt erbij zijn!!

* Wat?
Exclusie vertoning van de indrukkende documentaire Last Minute Weeshuis. Karin van Mullem, documentairemaakster, is aanwezig.
* Waar?
De locatie is het prachtige Kinderrechtenhuis: Hooglandse Kerkgracht 17G in Leiden.
* Wanneer?
9 december. Inloop vanaf 19:00u, film start om 19:15u. De avond duurt tot ong. 21:00u.
* Moet je betalen om aanwezig te zijn?
Nee! De avond is geheel gratis.
* Hoe meld ik me aan?
Via Facebook! Of stuur een email naar Celine Verheijen via c.verheijen@ecpat.nl

Meer weten over de film? Kijk snel hier.


WK campagne DON'T LOOK AWAY van start

9 mei 2014


Vrijdag 9 mei gaf John de Wolf in Rotterdam de aftrap van de campagne Don't Look Away

Tijdens het WK in Brazilië komen veel minderjarigen naar de speelsteden om zich te prostitueren. Plan Nederland, Free a Girl, Terre de Hommes en ECPAT hebben met de campagne Don't Look Away nu de handen ineen geslagen om aandacht te vragen voor de uitbuiting van kinderen in Brazilië. 

Om het misbruik onder de aandacht te brengen, is John de Wolf samen met zijn zoons naar Brazilië afgereisd. Tussen 9 en 16 mei kun je hun ervaringen volgen op SBS6. Hart van Nederland, 22:30 uur.
    

dont look away.png

ROC Mondriaan winnaars ECPAT-wedstrijd 2014

17 april 2014


Keep what's valuable protected.jpg

Studenten van het ROC Mondriaan in Den Haag winnen de ECPAT-wedstrijd 2014! Dit deden ze met hun waterdichte opberghoesje als gadget en 'Keep what's valuable protected - stop child sex tourism' als slogan. ECPAT Youth feliciteert hen van harte!

Klik hier voor meer informatie.


ECPAT Youth - Nederlands Kinderrechtenhuis - Hooglandse Kerkgracht 17 G - youth@ecpat.nl