© Powered by SiteSpirit

 

Publicaties

ECPAT International

Kijk op www.ecpat.net/resources voor alle onderzoeken van ECPAT groepen over de hele wereld.


Global Study on sexual exploitation of children in travel and tourism (2016)

Offenders-on-the-Move.jpg

In 2016 lanceerde ECPAT International het wereldwijde rapport over seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme: Offenders on the move. Meer dan zestig belanghebbende organisaties, afkomstig van overheid en politie, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties hebben meegewerkt aan dit rapport.

Voor de Globl Study zijn 9 regionale deskresearches uitgevoerd, 19 landenstudies, 9 consultaties met bijna 300 belangrijke stakeholders en 10 consultaties met bijna 400 kinderen en jongeren. Ook zijn er 38 expert papers gemaakt. Kijk voor alle rapporten en papers op: globalstudysectt.org. Bekijk ook het filmpje van de Global Study.


Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces (2015)

Positie slachtoffers kindermisbruik in strafproces.jpg

Minderjarige slachtoffers vanaf 12 jaar worden door politie en justitie te veel behandeld als volwassenen. Dit voldoet niet aan het internationale recht. Zo hoeven rechercheurs, officieren van justitie en rechters niet gespecialiseerd te zijn in het horen van minderjarigen, kunnen slachtoffers direct worden ondervraagd door de advocaat van de verdachte, worden rechtszaken niet standaard achter gesloten deuren gehouden en zijn meer maatregelen nodig om het aantal verhoren tot een minimum te beperken.

Defence for Children heeft het wettelijke kader en de internationale verdragen vergeleken met de praktijk in Nederland.


Vulnerability of Bulgarian and Romanian Children to Trafficking in The Netherlands and in Brussels (2014)

mario.png

Het Mario II-project is gericht op het verbeteren van het niveau van bescherming van migrantenkinderen die kwetsbaar zijn voor misbruik, uitbuiting en/of mensenhandel. Onderdeel van de uitvoering van het project in Nederland is het transnationaal onderzoek. naar migrantenkinderen die "economische actief" zijn in de straten van grote steden in deze vier landen. Vormen van economische activiteiten kunnen onder andere inhouden: bedelarij, muziek maken op straat, straatkrantenverkoop, souvenirverkoop, winkeldiefstal, zakkenrollen, inbraak, en prostitutie.


Onderzoeken seksuele uitbuiting van kinderen in vijf Afrikaanse landen (2014)

Overall report - Assessment 5 African countries.jpg

In Gambia, Kenia, Madagaskar, Senegal en Zuid-Afrika is onderzoek gedaan naar seksuele uitbuiting van kinderen in relatie tot toerisme, welke meldingssystemen er zijn en hoe effectief deze zijn. In de vijf landen zijn in totaal 496 kinderen ge´nterviewd die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. Bovendien werden achthonderd leden van de gemeenschap (zowel volwassenen als kinderen) en 489 professionele stakeholders (overheden, ngo's, maatschappelijke organisaties en de leden van de toeristische sector) bereikt door middel van interviews, vragenlijsten en focusgroepen.


Kinderhandel in Nederland (2013)

Voorkant Kinderhandel in Nederland def.jpg

UNICEF Nederland en Defence for Children ľ ECPAT pleiten in dit rapport voor een specifiek beleid ter bescherming van minderjarige slachtoffers in de aanpak van mensenhandel. Uit het onderzoek blijkt dat de grootste zorgen bestaan over de opvang en zorg aan minderjarige slachtoffers van grensoverschrijdende mensenhandel. De belangen en behoeftes van de slachtoffers staan hier niet voorop.


De rol van voogden in de bescherming tegen kinderhandel en uitbuiting (2013)

Voorkant GATE NL versie.jpg

In de eerste acht maanden van 2012 hebben 289 alleenstaande minderjarigen asiel aangevraagd in Nederland. Jaarlijks worden er ongeveer 60 buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel ge´dentificeerd en gerapporteerd. Het GATE (Guardians Against  Child Trafficking and Expoitation) project onderzoekt het beschermingsniveau en de risico's waar alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan worden blootgesteld.


Het Handboek Internationaal Jeugdrecht (2012)

2057.160.jpg

Het Handboek geeft een toelichting op het VN-Kinderrechtenverdrag en andere internationale regelgeving voor (juridische) professionals die voor en met kinderen werken en voor studenten in het hoger onderwijs. 

Nieuwsgierig geworden? Blader hier door het Handboek Internationaal Jeugdrecht!

Indien je het handboek wilt bestellen, kun je dat hier doen.


The state of global child trafficking for sexual purposes (2010)

Stop!.jpg

In het kader van een driejarig project (2009 - 2012) met The Body Shop, heeft Defence for Children via ECPAT International onderzoek gedaan naar de handel van minderjarigen voor seksuele doeleinden. Het onderzoek was onderdeel van de internationale campagne Stop Sex Trafficking of Children and Young People. Het doel van de campagne was drieledig: mensen bewustmaken van seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren en de grootschaligheid daarvan, geld inzamelen voor kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting of tot een risicogroep behoren, en beleidsmakers aansporen om maatregelen te nemen die tot concrete veranderingen leiden - om alle kinderen een betere bescherming te bieden.


ECPAT Youth - Nederlands Kinderrechtenhuis - Hooglandse Kerkgracht 17 G - youth@ecpat.nl